Cài SSL

Quá trình đổi tên miền hoàn tất, bạn cài thêm chứng chỉ SSL được AZ9s miễn phí, để tăng tính bảo mật, và điểm SEO với Google. Giúp website bạn uy tín hơn. Bằng cách click chọn nút "Cài ssl", màn hình xuất hiện như sau:

Last updated