MUATHEME
Search
K

Nhúng video vào bài viết

Muốn đưa 1 video lên bài viết tin tức hoặc bài viết sản phẩm, chúng ta up video lên Youtue trước, sau đó mới lấy link từ Youte để nhúng bào website
Video trên Youtube
Để chèn video vào bài viết ta làm như sau:
Bước 1: vào Youtube lấy link của video -> sau đó chúng ta "sao chép mã nhúng"
Sao chép mã nhúng trên Youtube
Bước 2: dán mã nhúng vào website như sau:
Đối với giao diện nhập liệu cũ: Click chọn sang tab "văn bản" -> sau đó dán mã nhúng vào
Nhúng Youtube trên giao diện nhập liệu cũ
Đối với giao diện nhập liệu mới: Click biểu tượng dấu cộng "+" -> chọn biểu tượng "Youtube"
Cọn biểu tượng Youtube
-> Sau đó dán đường link của Youtube và click "nhúng"
Nhúng link Youtube vào website