Ẩn hiện top bar

Top Bar chính là tiêu đề trên cùng của web site chúng ta có thể thay đổi hoặc ẩn hiện như sau:

Vào Menu Top Bar: nếu muốn hiện thì check vào ô "Enable Top Bar" còn ẩn thì ngược lại

Last updated