MUATHEME
Search
K

Chèn bản đồ

Khi khách hàng truy cập vào landing page của bạn, thì bản đồ sẽ giúp khách hàng tìm được đường đến công ty/doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn.
Để chèn bản đồ từ Google Maps vào BePage bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào https://www.google.com/maps
Bước 2: Nhập địa chỉ bạn muốn hiển thị trên bản đồ, sau khi ra kết quả đúng theo ý mình bạn bấm chọn Chia sẻ.
Chia sẽ google Map
Bước 3: Chọn Nhúng bản đồ -> Sao chép mã HTML
Mã nhúng Gmap
Bước 4: Truy cập vào landing page bạn cần chèn bản đồ -> Thêm: Mã HTML
Vi dụ: chèn mã nhúng vào trang liên hệ
Chèn mã nhúng vào trang liên hệ
Lưu ý: bạn có thể điều chỉnh ở phần width="600" height="450" kích thước phù hợp với khu vực bạn chèn bản đồ nhé!
Chúc các bạn thành công!