Tạo trang

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn nhấn vào nút "Tạo website" hoặc "Xem thực tế" trước để tạo một trang website mới

Sau đó, bạn có thể chọn những giao diện mẫu có sẵn do AZ9s cung cấp, với nhiều ngành nghề khác nhau. Và bắt đầu nhập thông tin của bạn để tiến hành tạo webiste

Quá trình khởi tạo website có thể mất 1-2 phút. Bạn vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Không tắt ngang để tránh phát sinh lỗi.

Sau khi tạo xong, bạn click vào "Quản lý" để thực hiện thao tác chỉnh sửa website

Last updated