Xóa trang

Để xóa trang web, bạn chỉ cần click vào biểu tượng ...góc bên phải màu đỏ. Sau đó nhấn Xóa.

Last updated