Quản lý trang

Để quản lý trang, bạn vào biểu tượng nút "Quản lý" -> và Click chọn

Lúc này, trang quản lý sẽ hiện ra như hình bên dưới:

Last updated