MUATHEME
Search
K

Thay đổi banner

Để thay đổi Slide banner bên dưới header ta làm như sau:
Bước 1: Tai trang chủ đã đăng nhập Admin sẽ xuất hiện các menu để sửa các phần tử trên trang chủ, chúng ta click vào "sửa trang"
Sửa banner trang chủ
Bước 2: Đến trang sửa banner -> Click vào Sesion Slider
Sesion Slider
Bước 3: Tiến hành thay đổi các banner
Thay đổi các banner slider