Tạo dùng thử

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn click vào trang quản trị, tại đây bạn chọn giao diện để đăng ký dùng thử, bạn chị cần nhấn vào tạo website, hệ thống sẽ liệt kê các danh mục ngành nghề dịch vụ cho bạn chọn để tạo dùng thử trong vòng 3 ngày.

Lưu ý: mỗi tài khoản chỉ được tạo 2 gói dùng thử trên hệ thống. Để có trải nghiệm liền mạch và sử dụng toàn bộ tính năng cao cấp của AZ9s, bạn chỉ cần đăng ký ngay 1 gói dịch vụ tại đây Bảng giá.

Last updated