MUATHEME
Search
K

Thay đổi nội dung

Để thay đổi nội dung bên trong Body website ta làm như sau:
Bước 1: Tai trang chủ đã đăng nhập Admin sẽ xuất hiện các menu để sửa các phần tử trên trang chủ, chúng ta click vào "sửa trang"
Sửa nội dung trang chủ
Bước 2: Tại trang chỉnh sửa -> Click chọn sesion, row, colum cần chỉnh sửa
Chọn sesion, row, colum
Bước 3: Click chọn trực tiếp vào phần tử trên trang chủ -> Màn hình bên trái hiện ra.
-> Tại Category chúng ta chọn đúng danh mục cần hiển thị (Ví dự hiện tại danh mục Dự án)
-> Sau đó ấn Apply -> Update
Thay đổi các nội dung trên trang chủ