Thay đổi nội dung

Để thay đổi nội dung bên trong Body website ta làm như sau:

Bước 1: Tai trang chủ đã đăng nhập Admin sẽ xuất hiện các menu để sửa các phần tử trên trang chủ, chúng ta click vào "sửa trang"

Bước 2: Tại trang chỉnh sửa -> Click chọn sesion, row, colum cần chỉnh sửa

Bước 3: Click chọn trực tiếp vào phần tử trên trang chủ -> Màn hình bên trái hiện ra.

-> Tại Category chúng ta chọn đúng danh mục cần hiển thị (Ví dự hiện tại danh mục Dự án)

-> Sau đó ấn Apply -> Update

Last updated