Tùy chỉnh menu Mobile

Để tùy chỉnh menu hiển thị trên thiết bị Mobile và Tablet thực hiện như sau:

Vào menu Header Mobile Menu / Overlay ->Tại Menu Overlay click chon cách hiển thị biểu tượng 3 gạch của menu (trái, giữa hoặc phải)

->Tại Menu Elements click vào biểu tượng con mắt để ẩn hiện menu.

Last updated